Breathwalk

Breathwalk är yoga till fots i naturen. Breathwalk kommer från kundaliniyogan och under promenaden kopplas stegen till andningstekniker och mantran. Passet startar och avslutas med mjuka övningar för stretch och bättre andning. Breathwalk har många goda effekter för hälsa och välbefinnande.

Breathwalk är en gående form av kundaliniyoga, där vi promenerar med synkroniserad andning. Du blir medveten om din andning och hur du kan skapa lugn och balans i ditt inre med hjälp av enkla redskap som du alltid bär med dig.

Att andas medvetet i kombination med dynamiska kroppsrörelser är en av grunderna inom kundaliniyoga. I Breathwalk tar vi detta med oss ut i fria luften och får genom den friska promenadtakten en ännu bättre muskelanvändning och syreupptagning, vilket även främjar en god kondition.

När du behärskar teknikerna kan du få uppleva hur negativa tankar och ältande släpper greppet om dig och du blir både gladare och mer fokuserad på det som är positivt.

När vi rör oss framåt frigörs tankebanor som fastnat i ett kretslopp i vår hjärna, vi kan befria oss från förvirring och återfå vår kraft och koncentrationsförmåga. Om du lagt märke till det vid vanliga promenader så har du här ett ännu mer effektivt verktyg!